Vaše účetní firma

Zpracování účetnictví, daní, mezd a inventarizací. Zbavte se papírování a běhání po úřadech. Věnujte svůj čas svému podnikání.

Profesionalita

Profesionální jednání a přístup ke každému zákazníkovi je u nás samozřejmostí.

Spolehlivost

Spolehněte se, že vše zpracujeme a odevzdáme přesně a včas.

Transparentnost

Budete mít jasnou představu o tom, jaké služby dostanete a co je za ně účtováno.

Komunikace

Naše služby jsou založeny na osobním přístupu, vzájemné důvěře a respektu.

Naše služby

Účetnictví

Zpracujeme účetnictví i daňovou evidenci průběžně, měsíčně, čtvrtletně i ročně, v naší kanceláři nebo prostřednictvím vzdálené plochy. V těchto intervalech připravíme i výstupy z účetnictví pro potřeby managementu. V případě potřeby můžeme provést i rekonstrukci vašeho účetnictví. Pro zpracování účetnictví i daňové evidence používáme software Pohoda od firmy Stormware.

Daně

Zpracujeme vaše daňová přiznání – DPH (daň z přidané hodnoty), KH (kontrolní hlášení), DPPO (dani z příjmů právnických osob) i DPFO (dani z příjmů fyzických osob), u nich připravíme rovněž vyúčtování sociálního a zdravotního pojištění, případně připravíme podklady pro vašeho daňového poradce. Pro zpracování daňových přiznání používáme software Tax od firmy Stormware.

Mzdy

Zpracujeme mzdy vašich zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (HPP) , dohody o pracovní činnosti (DPČ) i dohody o provedení práce (DPP) a to včetně souvisejících výkazů, přehledů a hlášení. Pomůžeme vám také při uzavírání a evidenci pracovních smluv a zastoupíme vás při komunikaci s úřady a pojišťovnami.

Inventarizace

Ve spolupráci s vašimi zaměstnanci provedeme fyzickou inventarizaci vašeho majetku v souladu se zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy, na základě elektronických výstupů z vaší majetkové evidence. Výsledky inventarizace předáme ve formě inventurních sumářů dle jednotlivých účtů, dílčích zpráv o provedení inventarizace a závěrečné inventarizační zprávy.

O nás

Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, s. r.o.) působí na české účetní a ekonomické scéně již od roku 1992.

Byla založena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do oblasti její působnosti postupně spadaly vzdělávací činnosti spočívající v pořádání kurzů pro likvidátory, konkursní správce a účetní, dále úschova písemností, zpracování daňové evidence a podvojného účetnictví, zpracování mezd a daní, účetní, ekonomické a daňové poradenství, inventarizace, kontroly účetnictví a okrajově i audity hospodaření.

Naše služby jsou založeny na osobním přístupu a prioritou je dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře a respektu. Služby poskytujeme dodavatelským způsobem v naší kanceláři, nebo formou outsourcingu přímo u vás dle vašich potřeb. 30 let praxe v oboru zaručuje odbornou kvalifikaci i množství praktických zkušeností. Jsme členy svazu účetních a jsme pojištěni za škody způsobené účetní a administrativní činností. Působíme v Praze a blízkém okolí.

Firmám a podnikatelům nabízíme kompletní účetní servis se třemi základními variantami spolupráce. Každá z variant je vhodná pro jiný typ a velikost firmy s ohledem na počet dokladů, potřebu pracovat s aktuálními výstupy z účetnictví, či skutečnost, zda je firma plátcem DPH. Při poskytování našich služeb využíváme všech moderních technologií – internet, e-mail, vzdálený přístup, cloudu, elektronické bankovnictví nebo možnost zasílání veškerých tiskových výstupů z účetnictví ve formátu „pdf“ nebo „xls“. Pro naše klienty je navíc připraven archiv pro archivaci všech dokumentů.

Recenze

Přejít nahoru